วันพุธที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 17:46 น.
ติดต่อโฆษณา | แนะนำสถานที่รีวิว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เค ซีไลย์ ลำปาง
เข้าสู่ระบบสมาชิก
เมนูหลัก

เทศบาลเมืองเขลางค์นครจัดงานประเพณี “ล่องสะเปา ประจำปี 2566”

03 ต.ค. 2565 20:54 น. 370

แชร์หน้านี้  แชร์หน้านี้  

 

เทศบาลเมืองเขลางค์นครจัดงานประเพณี“ล่องสะเปา และของดีเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2566” สืบสานงานประเพณีหลังออกพรรษา 1 วัน

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับ ชุมชนบ้านฟ่อนและชุมชนบ้านชมพู กำหนดจัดงานประเพณีล่องสะเปาและของดีเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2566 (ชุมชนบ้านฟ่อน และชุมชนบ้านชมพู) โดยจะจัดหลังวันออกพรรษา 1 วัน ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน “สะเปา” หมายถึงเรือสำเภาในภาษาพื้นเมือง โดยคำเรียกดังกล่าวได้ให้ชื่อตามเอกลักษณ์ของสะเปา ที่ชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่สองฝั่งริมแม่น้ำวังจะได้จัดทำขึ้นจากคติความเชื่อที่ว่า การล่องสะเปาคือการอุทิศส่วนสุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ การประดิษฐ์สะเปาของชาวล้านนา จะใช้กาบกล้วย มะละกอ ไม้ไผ่ หรือกระดาษแก้วใส ตกแต่งและประดับประดาด้วยดอกไม้ หรือใช้กระดาษสีตัดเป็นลวดลายต่างๆ ติดด้านข้างลำสะเปา นอกจากนี้ยังมีสิ่งของอื่นๆ ที่มักใส่ลงไปในสะเปาด้วย เช่น ข้าวสุก กล้วย อ้อยควั่น ข้าวต้มจิ้ม น้ำตาล เกลือ ยาสูบ หมาก พลู ดอกไม้ ธูป เทียน และรูปสัตว์ต่างๆ เป็นต้น เพราะเชื่อกันว่าผู้ล่วงลับที่ได้อุทิศส่วนกุศลหรือทำทานไปให้ จะนำสิ่งของเหล่านั้นไปใช้ในอีกภพหนึ่ง การจัดงานจะเน้นให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมรวมถึงการแข่งขันต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนให้ยั่งยืนสืบไป โดยมีชาวบ้านในชุมขนใกล้เคียงเข้าร่วมงานจำนวนมาก ถือเป็นการจัดงานล่องสะเปาขึ้นเป็นแห่งแรกของลำปาง 

ซึ่งในปีนี้จะมีการจัดงานประเพณีล่องสะเปาและของดีเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริเวณลานวัดชมภูหลวง ชุมชนบ้านชมพู หมู่ที่ 7

(ภาคเช้า) ประกอบด้วย
1 จัดเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม/ลานวัฒนธรรม อนุรักษ์และสืบสานการจัดทำสะเปาโบราณ โดยผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน
2 จัดนิทรรศการแบบมีชีวิต เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของประเพณีล่องสะเปา โดยผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีความรู้มาเล่าเรื่องประวัติความเป็นมา และมีกิจกรรม Workshop เพื่อให้เด็ก และเยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้และร่วมสืบสานการประเพณี วัฒนธรรมและ
3 จัดกิจกรรมการสาธิตการทำสะเปาโบราณรูปแบบต่าง ๆ และกิจกรรมการประกวดการประดิษฐ์ สะเปาแบบโบราณ โดยใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กาบต้นกล้วย กาบมะพร้าว แผ่นไม้ ฯลฯ
4 จัดกิจกรรมตลาดวิถีชุมชน “กาดนั่งก่อม” (ตลาดเช้า) โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นผลผลิตในชุมชน
5 จัดพิธีตานน้ำ (ล่องสะเปา) ในรูปแบบวิถีชีวิตประเพณีของชาวชุมชนบ้านชมพู บริเวณท่าน้ำหลังวัดชมพูหลวง

ชุมชนบ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 บริเวณสนามบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (ริมฝั่งแม่น้ำวัง) (ภาคค่ำ) ประกอบด้วย
1 จัดพิธีเวรตาน (ล่องสะเปา) ในรูปแบบวิถีประเพณีของชาวชุมชนบ้านฟ่อน บริเวณหน้าวัดบ้านฟ่อน
2 จัดกิจกรรมการประกวดขบวนแห่สะเปา
3 จัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีของกลุ่มต่าง ๆ
4 จัดกิจกรรมตลาดชุมชนและมหรสพ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
ภายในงานยังได้จัดให้มีการแสดงดนตรีพื้นเมือง และมหรสพต่างๆมากมาย

เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครและประชาชนที่สนใจ แต่งกายชุดพื้นเมืองเข้าร่วมงาน เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไป

แสดงความคิดเห็น